bottom icons shows only on mobile

Diensten

Heien op iedere locatie – Onze werkwijze

Uw gebouw of constructie moet gefundeerd staan op een dragende laag in de ondergrond. De laag met genoeg draagkracht bevindt zich op een bepaalde diepte. De diepte is per locatie verschillend.

Vraag direct een offerte aan:

Offerte aanvragen

Soorten heiwerk

Ras Heiwerken is gespecialiseerd in deze soorten heiwerk:

Expert in heien op moeilijk bereikbare plekken

Het inbrengen van de buispaal gebeurt met een inwendig valblok die in gewicht kan worden aangepast aan de omstandigheden in de grond. Op het eerste deel, dat is voorzien van een voetplaat, brengen wij grind aan dat de energie van het valblok naar de paal overbrengt. Tijdens het heien vullen we de grindprop aan om de voetplaat te beschermen. Op plaatsen met een beperkte werkhoogte maken we gebruik van een speciaal door ons ontwikkeld uit delen opgebouwd (koppel)valblok.

We kunnen aan de slag op plekken vanaf:

 • Doorrijbreedte 65 cm
 • Doorrijhoogte 170 cm
 • Werkhoogte 170 cm

Prijsopgave vooraf?

Het team van Ras Heiwerken heeft in veel ervaring in regio’s en steden door heel Nederland. De opbouw van de grond is vaak bekend. Zo kunnen we vooraf de lengte van de benodigde funderingspalen en bijbehorende prijs inschatten.

Definitieve prijs nodig?

U wilt een betrouwbare fundering. Daarbij volgen we deze stappen:

 • Sonderingsonderzoek: Daarbij wordt de draagkracht van de verschillende grondlagen gemeten. De lengte van de heipalen of schroefpalen worden daarna berekend.
 • Palenplan: Dit plan wordt als basis gebruikt bij het plaatsen van de funderingspalen
 • Segmenten: De heipalen of schroefpalen worden in losse stukken opgedeeld. Dit noemen we segmenten. Deze zijn minder lang. Tijdens schroefinjectie of het heien worden de segmenten bovenop elkaar geplaatst. Met korte segmenten kunnen we moeilijk bereikbare plekken toch bereiken. Ook is er minder hoogte nodig.

Laten heien? Geef informatie over de locatie en omgeving

Heien heeft invloed op uw constructie en op de omgeving. Elke plek is uniek. Ras Heiwerken helpt daarom graag bij het vinden van de meest gunstige toepassing. In de werkvoorbereiding is deze informatie daarom belangrijk:

 • De ruimte waarin het werk uitgevoerd moet worden
 • De omgeving
 • De doorgang om bij het werk te komen
 • De werkhoogte
 • De te verwachte draagkrachten
 • De lengte van de heipalen of schroefpalen
 • De gevoeligheid van de gebouwen, mensen of machines rondom het project
 • De termijn waarbinnen het werk uitgevoerd moet worden
 • De ruimte om het project heen

Kies voor Ras Heiwerken

Ons team is gespecialiseerd en werkt met de modernste technieken.

 • Volledig elektrisch gestuurde machines
 • Lage CO2 uitstoot
 • Extra hoog toerental bij het boren, daardoor is er minimale impact op de bodem

Section below shows only from 768px