bottom icons shows only on mobile

Blog

Wat wordt bedoeld met funderingstechnieken?

Ten Napel medewerker

De fundering is de basis voor iedere constructie. Zonder een sterke fundering bestaat de kans op allerlei funderingsproblemen, zoals verzakking en schade aan muren en vloeren. Funderingstechniek is een verzamelnaam voor de verschillende manieren om alle verschillende soorten fundering aan te brengen. Een breed begrip dus. In dit stuk wordt per type fundering toegelicht welke techniek hierbij hoort, voor welke soort grond het type fundering geschikt is en voor welk soort constructie.

Funderingstechniek per soort fundering

Er zijn veel verschillende soorten funderingen, zo heb je fundering op staal, fundering op palen, strokenfundering, puttenfundering en fundering met een zwevende bodemplaat. In Nederland worden vooral fundering op staal en fundering op palen toegepast. Binnen deze twee categorieën zijn er ook nog verschillende opties en technieken beschikbaar.

Scheur in betonnen muur door heien

Fundering op palen

Binnen de fundering op palen zijn er veel verschillende opties beschikbaar, bijvoorbeeld:

  • Houten palen: Deze vind je veel terug in oudere gebouwen en heien met hout bestaat al sinds de veertiende eeuw. Tegenwoordig wordt er nog maar weinig met houten palen gewerkt, als deze namelijk in contact komen met zuurstof door het zakken van het grondwaterpeil gaan ze rotten.
  • Prefab betonpalen: deze palen zijn het populairst, deze lange gladde betonpalen zijn erg sterk. Prefab betonpalen worden ook geplaatst met heitechniek. Dit type fundering is door het proces dan ongeschikt om dicht bij andere gebouwen te plaatsen, omdat de trillingen veel schade kunnen veroorzaken aan omliggende panden.
  • Stalenbuispalen: Deze palen zijn uitermate geschikt voor de locaties waar de grotere Heimachines niet bij kunnen komen door hoogte, gewicht, of ruimte beperkingen. Ook voor inpandig heiwerk. Het zijn holle metalen buizen die in segmenten opgelengd worden, en de grond in worden geslagen doormiddel van een inwendig heiblok, wanneer de benodigde diepte is bereik worden de buizen volgestort met beton en word er een korfwapening in aangebracht.

Lees meer over stalen buispalen

Betonnen heipalen
  • In de grond gevormde betonpalen: Om de trillingen te verminderen kan er ook gekozen worden voor in de grond gevormde betonpalen, Hierbij wordt er eerst een metalen buis de grond in geslagen en deze wordt tenslotte volgestort met (eventueel gewapend) beton.
  • Schroefpalen: Als trillingen volledig moeten worden geëlimineerd, zoals bijvoorbeeld bij het plaatsen van nieuwe funderingen in oud Amsterdam, kan er gekozen worden voor schroefpalen. DPA-schroefpalen zijn grond verdrukkend, bij dit systeem wordt er dus geen grond naar boven gehaald. Avegaarpalen of mortelschroefpalen zijn een bekend type schroefpaal waarbij de grond van binnenuit verwijderd wordt, waardoor er geen verdrukking plaatsvindt.
  • In de grond gevormde schroefpalen (Schroefinjectiepalen): De funderingspalen bestaan uit een holle metalen buis, die dit keer de grond wordt ingeschroefd met een schroefkop in plaats van geheid. Vervolgens/Gelijktijdig wordt ook deze buis volgestort met gewapend of ongewapend beton/grout.

Lees meer over schroefinjectiepalen

Ten Napel medewerker bezig met schroefinjectiepalen

Fundering op staal

Een fundering op staal heeft eigenlijk niks met staal te maken. De term stamt af van een oude toepassing van het woord staal om stevige grond aan te duiden. Een fundering op staal wordt toegepast wanneer de constructie wordt gebouwd op een zandlaag die zich vaak op minder dan drie meter diepte bevindt. 

Funderingstechniek op staal

Zandlaag

Alle soorten fundering moeten een zandlaag als ondergrond hebben, dit omdat zand nauwelijks vervormt als er fluctuatie plaatsvindt in de hoeveelheid grondwater. Klei en veen zijn zachter en houden langer vocht vast, waardoor verzakking plaats kan vinden als de fundering in één van deze grondsoorten geplaatst wordt.

Geen heiwerk

Bij fundering op staal wordt er geen heiwerk toegepast. De funderingstechniek bestaat uit het plaatsen van blokken, stroken of platen gewapend of ongewapend beton dat op de zandlaag rust. Vervolgens wordt het bouwwerk direct op deze fundering gebouwd.

Nieuwe of bestaande bouwwerken

Bestaande gebouwen

Fundering aanleggen staat bekend als één van de eerste stappen in het bouwproces, maar het kan ook voorkomen bij bestaande bouwwerken. In zo’n geval moet de fundering dan worden uitgebreid of vervangen. Door beperkte ruimte zijn grote heiwerkzaamheden geen optie. Vaak wordt er dan gekozen voor het toepassen van in de grond gevormde betonpalen (Stalenbuispalen/Schroefinjectiepalen), omdat de metalen buis in kleine stukken die aan elkaar gelast/geschroefd worden in de grond kan worden aangebracht door een mini heimachine/boorstelling.

Ten Napel medewerker die een stalen buis aan het lassen is

Nieuwe gebouwen

Bij nieuwbouw is het aanleggen van een fundering makkelijker, maar voor welk type fundering kies je? Bij bouwwerkzaamheden in het westen van Nederland wordt in principe altijd gebruik gemaakt van palen. Hier bestaat de grond namelijk in de bovenste lagen vrijwel volledig uit klei of veen.

Heimachine

Oost-Nederland

In het oosten van Nederland wordt fundering op staal vaak gebruikt, hier bestaat de grond op, of vlak onder het oppervlak uit een zandlaag. De stevigheid van deze laag biedt genoeg steun om een fundering op staal aan te leggen.

Waarom funderingstechnieken toepassen?

Welke fundering is geschikt?

Welke fundering het meest geschikt is voor uw project hangt aan een aantal factoren af, het gewicht van de constructie, de constructiedoeleinden, de grondsamenstelling en het grondwaterpeil zijn allemaal factoren die moeten worden meegenomen in de keuze van een fundering.

Werkruimte

Bij het plaatsen van de fundering dient er ook nog rekening gehouden te worden met de beschikbare werkruimte. Bij projecten waarbij de ruimte beperkt is of waarbij er fundering geplaatst moet worden onder een bestaand pand kan er geen gebruik gemaakt worden van grote heimachines.

Onze specialisaties

Het neerzetten van een sterke fundering is de basis voor elk succesvol bouwproject. Bij Ten Napel zijn we gespecialiseerd in het plaatsen van funderingen met behulp van compacte heimachines, en we staan klaar om uw project naar nieuwe hoogten te tillen. Met een doorrijhoogte van slechts 1,70 meter en een doorrijbreedte van 72 centimeter kunnen we zelfs in de meest uitdagende ruimtes werken. Onze focus ligt op het gebruik van in de grond gevormde palen, wat een duurzame en betrouwbare funderingsoplossing biedt.

Als u twijfels heeft over welk type fundering het beste bij uw project past, staan we klaar om u te adviseren. Neem contact met ons op en ontdek hoe we samen uw bouwproject tot een groot succes kunnen maken.

Ten Napel medewerkers die bezig zijn met het plaatsen van een fundering

Bodem- en funderingstechnieken zijn de basis voor elk bouwwerk

Het is erg belangrijk om een goede fundering te hebben. Houd dit dan ook goed in de gaten. Een juiste fundering kan bepaald worden aan de hand van twee onderzoeken, een sondering en een constructieberekening.

Sondering

Om erachter te komen hoe dragend een grondlaag is en hoe diep een bepaalde grondlaag zich bevindt wordt een sondering uitgevoerd. Bij een sondering wordt een lange staaf de grond in gedrukt met een kegelpunt, ook wel de sondeerconus genoemd. De conus meet de grondweerstand, dit toont aan in welke laag de conus zich bevindt en wat voor type grond dit is.

Sonderingmachine

Constructieberekening

Zowel bij het bouwen van een nieuwe constructie als bij bestaande constructies is een constructieberekening ook erg belangrijk. Dit om de veiligheid van bouwwerken te waarborgen. De constructeur maakt de constructieberekening, hierbij worden alle dragende constructieonderdelen bekeken en wordt er uitgerekend hoeveel belasting deze delen aan kunnen. Denk hierbij dus aan de wanden en de fundering.

Verder biedt een constructieberekening ook nog andere inzichten, namelijk: Je komt te weten hoeveel fundering je precies nodig hebt en zo kun je ook vaak kosten besparen.

Constructieberekening

Fundering voor een aanbouw

Constructieberekening bij een aanbouw

Ook bij het bouwen van een aanbouw is een constructieberekening belangrijk, zowel van de aanbouw als het bestaande bouwwerk. Het laten maken van een constructieberekening is voor een aanbouw niet verplicht, maar kan wel van essentiële waarde zijn, omdat je dan optimaal inzicht krijgt in je constructie en zeker weet dat er geen verzakking plaatsvindt.

Kleine machines

Bij het plaatsen van een aanbouw of klein bouwwerk wordt andere funderingstechniek toegepast dan bij het plaatsen van nieuwbouw of grotere panden. Ten Napel heiwerken is gespecialiseerd in het plaatsen van funderingen met mini heimachines. Zo kunnen wij te werk gaan op plekken met een doorrijhoogte vanaf 1,70 meter en een doorrijbreedte van 72 centimeter. Onze heimachines zijn dus uitermate geschikt voor werkzaamheden op krappere plekken en in bestaande gebouwen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Ten Napel medewerker bezig met een mini heimachine

Vragen? Neem vrijblijvend contact op

Neem vrijblijvend contact op via 0527 682821 of info@tennapel.nl


Vraag direct een offerte aan:

Offerte aanvragen

Section below shows only from 768px