bottom icons shows only on mobile

Categorie Informatie

Wat wordt bedoeld met funderingstechnieken?

Blog Wat wordt bedoeld met funderingstechnieken? De fundering is de basis voor iedere constructie. Zonder een sterke fundering bestaat de kans op allerlei funderingsproblemen, zoals verzakking en schade aan muren en vloeren. Funderingstechniek is een verzamelnaam voor de verschillende manieren…

Heien onder een bestaande woning

Blog Heien onder een bestaande woning STAPPEN BIJ HET PLAATSEN VAN STALEN HEIPALEN Het inbrengen van de buispaal gebeurt met een inwendig valblok die in het gewicht kan worden aangepast aan de omstandigheden in de grond. In het eerste deel…

Section below shows only from 768px